פוסט בעיברית

The short URL of the present article is: https://baalat.org/VPBgS

זה פוסט בעברית על מנת לראות אם אין בעיות לא צפויות עקב השפה

זאת פסקה נוספת והיא קצרה יותר

ויש גם פסקה שלישית במרווח כפול.

Lobo DeLokke

Apprentice of the Queen and Leader of Egbe Eshu for Ile Baalat Teva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.