פוסט בעיברית

זה פוסט בעברית על מנת לראות אם אין בעיות לא צפויות עקב השפה

זאת פסקה נוספת והיא קצרה יותר

ויש גם פסקה שלישית במרווח כפול.

Lobo DeLokke

Apprentice of the Queen and Leader of Egbe Eshu for Ile Baalat Teva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.