אשו והמכשפות

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2015-03-05

בעבר לא היו מכשפות. ברגע שאוגון העניק לגברים את כלי הנשק, הם צדו והרגו, בזמן שנשים ישבו בבית, ניקו, בישלו, ילדו והניקו. אבל הכוח שניתן לגברים היה לא מאוזן ונשים רבות חשו את אי הצדק שיש בכוח הזה. לאט לאט גברים הפכו להיות מרכז התרבות והן נדחקו החוצה, והגברים עשו דברים לא הוגנים כלפיהן, אנסו, רצחו- הרגו תינוקות, עד שהחזקות בנשים התאגדו ודיברו בינהן. “עלינו לקבל את הכוח להרוג! בדיוק כמו הגברים!” הנשים הכינו סעודה גדולה לאשו וביקשו את עזרתו. אשו קיבל את המנחה וענה: “אתן לכן את הכוח להרוג, אבל עליכן לדבר עם אורונמילה קודם לכן.” הנשים הכינו מנחות לאורונמילה, ופנו אליו. אורונמילה שמחזיק את הידע הקוסמי המלא והעשיר, הוא גם מעט שוביניסט והומופוב, והיה מאלו האחראים לזה שגברים יקבלו את כוחם המוגזם. כאשר הוא ראה נשים, חלקן מניקות ובשמלות דורשות את הכוח להרוג את הזדעזע. “לתת לכן את הכוח להרוג?! מדוע ולמה? לאיש אין זכות לתת לכן את המתת הזה! עליכן לפנות לאולדומרה בעצמה, רק היא יכולה להחליט מי יחיה ומי ימות.” וכך הוא העביר את הנטל הבירוקרטי של ההחלטה לאולדומרה. כאשר הנשים הראשונות נכנסו לאולם הבלתי מושג של אולודומרה, אולודומרה הזדעזעה, העולם נברא כך שבני אנוש אף פעם לא יוכלו להגיע אליה. רק אשו היה יכול לאפשר דבר כזה. “אשו! מה פירוש הדבר הזה?” אולודומרה דרשה.”ובכן,” אשו גרס, “הבטחתי לנשים הללו שאם הן תדברנה עם אורונמילה, אעניק להן את היכולת להרוג.” אולודומרה שאלה “והאם הן דיברו עם אורונמילה?” “אשו ענה “כן” “אז תן להן את היכולת להרוג.” ומאז נשים מסוימות בכל דור ודור הן מכשפות ויש להן היכולת להרוג. מאז, גם, בשעות חירום כל אישה יכולה להפוך להיות מכשפה ולהרוג. עם הזמן המכשפות למדו להפוך לציפורים, להטיל כשפים שונים. מאז יש להן גם תודעה קולקטיבית, אגונגון משלהן והן מדריכות מכשפות ומכשפים דורות רבים לאחר מותן.

 

 

ארדן

של הגן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.