The Hex

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2006-10-22

האופציה לקלל אינה פופלארית כ”כ אצל רוב המכשפות המודרניות. המכשפה העתיקה כופפה את הטבע לצרכיה מבלי לחוש צער או חרטה. היא חלק מהטבע, אז מדוע שלא תשתמש בכליו? היום המכשפות פוחדות מרדיפה ושינאה של הממשל והדתות הגדולות, ולכן האופציה לשלוט ולקלל אינה כה פופולארית.

אבל לפעמים, גם למכשפות הוותיקות נמאס. יש מישהי שאפולו היה מאוהב בה פעם, קל לי להסיק שזו אשמת החברה שמנציחה נשים דקיקות עם יכולת ילודה כמעט חוץ גופית או חסרה- אבל היא רצתה לרזות ובחרה במודע להיות בולמית הטיפשה. זו אשמתה המלאה והיא מנסה לחפש תירוצים לרפא את גופה מבלי להפסיק להקיא. כאן הקללה נכנסת, לא משנה כמה שתקיא או תנסה לרזות, היא תשמין. הסבל האמיתי מחכה לה בסיבוב כשיעור. היא לא העריכה את מה שהיא באמת ולכן היא תאבד את קצת היופי שיש לה בהררי שומן. המטאבוליזם יאט, והאנרגיה תפסיק להשרף- אני אשתמש במבנה מחשבתי מיוחד בשבילה.

אתם יודעים שהמילה Hex היא בגרמנית מכשפה? זה מצחיק שמכשפה וקללה הם אותה מילה בדיוק.

הלחש התחיל.

ארדן של הגן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.