All Posts

This is a list of all of the posts in Arden’s Web in alphabetical order. Please allow these pages some time to load.

… כי זה לא נגמר רק בזה.

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2005-03-07 בימי שני בבוקר ארדן יורד לעם. לובש בגדים נוחים והולך ללשכת העבודה. אני מסתכל בפניהם…

Read more

“כשאני הייתי צעירה…”

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2005-04-20 “רון, מה זה הדבר הזה עם הנוצות והחרוזים?” דמות אישה קטנה ומאופרת היטב מביטה על…

Read more

A Little Magick.

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2005-07-14 במהרה לומדים במאגיה שפחות שווה יותר. לחש קטן לשינוי חזק יותר מפרץ אנרגיות בלתי נשלט…

Read more

A pinch of desire

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2005-07-25 הלקח שנלמד מהחיים שלי לאחרונה זה לא לערוך ניסויים מאגיים על קרובי משפחה. חשבתי שלהוסיף…

Read more

A Witch Alone

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2008-02-05 כמה מהר, הכוח חזר כשהעשבים שיחררו ריחם ומהותם כשנטחנו לאבקה. כוחם המשכר של אנג`ליקה, פרע, דודא…

Read more

Bewitched, מודרנה, מאגיה

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2009-06-30 כשהייתי צעיר יותר היה בערוץ שלוש כל פעם כשחזרתי מבית הספר את הסידרה הזאת, Bewitched, יחד…

Read more

Crimson Gold

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2005-01-26 האגדה לבית ארדן: “כל עוזרת שנכנסה אלינו הבייתה כדי לנקותו ולשרת מוזהרת, אין לגעת בשולחן…

Read more

Drifting apart

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2005-09-16 "חשבתי שבגילגול האחרון הידידות היא בלי כשפים בלי שדים בלי שמשות ובלי ירחים. שלחיבה אחרונה…

Read more

Genius Loci

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2008-05-27 אני רחוץ ונקי, שיערי הארוך השחור כסוף מסודר בתלתלים מסודרים ומושם במקום בסיכת צדף עם פיתוחי…

Read more

Hell hath no fury

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2007-08-02 “ונקודה אחרונה: המשתמטים לא אשמים במלחמת לבנון, ומעולם לא נטען כך. אבל המשתמטים מחלישים את החברה…

Read more

I`m Letting Go- מכתב לשי.

פורסם להראשונה בבלוג בתפוז: 2005-02-17 אתמול, הרגשתי את הצורך. הצורך המנדנד של אפרוח בקליפה שצריך להרחיב את עולמו בצורה כל…

Read more